Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2009

"Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα" vol 7

7. You'll realize that you can only change yourself.

Ever seen the '80s sci-fi cult classic Making Mr. Right? When the stylish heroine, played by Ann Magnuson, is hired to teach a robot how to act like a human, she seizes the chance to create a perfect guy. A hotshot commercial whiz, she uses her marketing prowess to shape John Malkovich's android character into her personal version of the ideal man — sensitive, eager to please, and willing to listen.

There is a bit of that makeover fantasy in all of us — something that makes us believe we can change the person we love, make him just a little bit closer to perfect. We may use support and empathy or shouts and ultimatums, but with dogged conviction we take on this huge responsibility, convinced we're doing the right thing.Whatever our motives, the effort is exhausting. Transforming a full-grown man — stripping him of decades-old habits, beliefs, and idiosyncrasies — is truly an impossible task. And you will come to realize, sooner than later if you're lucky, that it is far easier to change the way you respond to him.

Here's a perfect case in point: "I used to go off on my husband because he didn't empty the sink trap when he cleaned the kitchen," says Kimberly Seals Allers, 36, of Bay Shore, NY. "It got me nowhere; my rants only made him resentful. Now I come home and when the kitchen looks clean, I'm like, 'Cool, now all I have to do is empty the sink trap.'" 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Και δεν εννοεί μόνο εξωτερικά. Που στάνταρτ θα έχεις τσιμπήσει μερικά κιλά και θα αρχίσεις να φέρνεις όλο και πιο πολύ στα μάνα σου ( ή τη μάνα του, ακόμα χειρότερα - ευτυχώς και το οιδιπόδειο, αλλιώς την είχες βαμμένη ).
Και γιατί παρακαλώ να θες να αλλάξεις εκείνον; Δεν τον πήρες με κάρτα αλλαγής, λυπάμαι. ( κόψε τις βότκες, δε με ακούς ).
Τρίζει τα δόντια του όταν κοιμάται; Εσύ δεν το έβρισκες χαριτωμένο;3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Foг latest infoгmаtіon yοu
haѵe to vіsit worlԁ-wіde-web аnԁ on the web I found thіѕ
site as а beѕt website for neωeѕt updates.Alsο visit my website; erotic massage price
Here is my webpage ... erotic massage

Ανώνυμος είπε...

Foг latеst information you have to visit world-wiԁe-ωеb and on the ωеb I found this site аѕ а best wеbsitе for nеwest updates.


Feel frее to vіsit my web-site
- erotic massage price
Also see my web page: sensual massage London details

Blogger είπε...

I've just installed iStripper, so I can watch the best virtual strippers on my taskbar.

Powered By Blogger